Температура тіла бджоли

Опубліковано mapetbee на

Незалежно від зовнішньої температури, бджоли при наявності розплоду в гнізді підтримують в центральній його частині температуру в межах 34-36°. Навпаки, при відсутності розплоду в гнізді температура клубу коливається від 13 до 28° і вище і залежить від зовнішньої температури. Якщо остання падає нижче 13°, бджоли прагнуть підняти температуру в клубі. Таким чином, температура гнізда бджіл з розплодом або без нього коливається в межах від 13 до 36°. У цих же межах, але з підвищенням на 1-2°, коливається і температура тіла бджоли, що знаходиться в гнізді серед інших бджіл. Температура тіла бджоли поза клубом бджіл, наприклад при зборі нектару і пилку, зазвичай тримається в межах 35-38 °, перевищуючи температуру навколишнього її повітря на 10-20°. Лише в окремих випадках температура тіла може підвищуватися до 44-48°.
Таким чином, температура тіла бджоли 35-38° буде найбільш сприятливою для процесів обміну речовин і виконання робіт, властивих бджолам. Близька до цієї температурі температура гнізда (34-36°), оптимальна для розвитку розплоду. Температура тіла бджоли 13° є критичною. Якщо зовнішня температура падає нижче 8°, а бджола з тих чи інших причин підняти температуру тіла не може, вона замерзає і вмирає. Бджола при температурі тіла 15 ° припиняє Років. При 14° у бджоли з’являються ознаки окоченения, при 13° припиняється здатність до швидких рухів і, нарешті, при 8-9° втрачається будь-здатність до руху, і бджола завмирає. Іноді бджола літає і при низькій температурі. В цьому випадку вона шляхом швидкого польоту і споживання великої кількості корму піднімає температуру тіла до 30°, але такий політ через швидке витрачання корму не буває тривалим, і бджола, знесилившись, часто гине на півдорозі. Такі польоти бувають, наприклад, навесні через вимушені пошуків води, коли на пасіці немає поїлки.
Регуляція температури тіла бджоли досягається двома шляхами: хімічним і фізичним. У першому випадку терморегуляція пов’язана з обміном речовин, який з підвищенням температури навколишнього повітря у бджоли знижується, і навпаки. При фізичної терморегуляції з підвищенням зовнішньої температури посилюється віддача організмом бджоли води, що знижує температуру тіла, при зниженні ж зовнішньої температури віддача води організмом бджоли слабшає або зовсім припиняється.
Крім того, зовнішній скелет бджоли, густо вкритий волосками, є поганим провідником тепла. Він оберігає тіло бджоли і від перегріву і від втрати тепла. Терморегуляція бджіл знаходиться під контролем нервової системи, визначається зовнішніми умовами (температура, вологість повітря і т. Д.) І станом організму бджоли. При повному окисленні основних речовин корму (білка, жиру і вуглеводів) відбувається звільнення енергії; до 20% її і більш використовується для руху, а решта 80% перетворюються в тепло.
В кінцевому рахунку вся енергія, отримана при обміні речовин, перетворюється в тепло, що віддається організмом бджоли в зовнішнє середовище.
Шляхом регулювання процесу обміну речовин і віддачі організмом води бджола підтримує температуру тіла в певних межах, причому ця температура вища за температуру навколишнього повітря. Залежно від зовнішньої температури бджоли регулюють температуру гнізда з розплодом. Так, з підвищенням зовнішньої температури бджоли збільшують вентиляцію і цим знижують температуру гнізда.
При підвищенні зовнішньої температури до 30 ° в тіні бджоли попереджають перегрів гнізда шляхом посиленої вентиляції.

Якщо зовнішня температура продовжує підвищуватися, то утворюється спеціальна група бджіл-збиральництва води. Принесену воду бджоли розміщують в найбільш перегрівається місцях гнізда: на планках рамки, в порожніх клітинках і т. Д. У цих місцях бджоли, які мають в зобиках воду, розміщуються на стільниках і починають випускати воду на полурасправленний хоботок, як описано при обробці нектару. Цим шляхом досягається посилене випаровування води і зниження температури в гнізді.
Кількість бджіл-збиральництва води визначається ступенем перегріву гнізда, а мобілізація бджіл-новачків відбувається за допомогою танців, схожих з вербувальними танцями на хабарів. Від інтенсивності та темпу самого танцю мобілізується ту чи іншу кількість нових бджіл-збиральництва води.
До 90% льотних бджіл сім’ї, вулик якої розташований на яскравому сонці (при зовнішній температурі 30-35 ° в тіні), несуть воду, тоді як лише 10-15% льотних бджіл сім’ї, розташованої в затіненому місці, виконують цю роботу. Тут необхідно зазначити, що на притенение сімей на багатьох колгоспних пасіках, особливо на півдні і під час кочівлі, звертають мало уваги і цим різко знижують продуктивність бджолиних сімей. У тому випадку, коли зовнішня температура в тіні перевищує 40 °, бджоли вже не можуть регулювати температуру в гнізді. При цьому бджоли починають виходити з вулика назовні і збираються на передній стінці або під дном вулика. При зниженні зовнішньої температури, особливо вночі, бджоли збираються щільніше на рамках, зменшуючи цим поверхню тепловіддачі. Одночасно у них посилюється обмін речовин, а з ним і утворення тепла.
У сильній сім’ї бджолам легше регулювати температуру гнізда, вони менше витрачають корму та енергії на теплоутворення, ніж бджоли в слабкій і середнього сім’ї. Крім того, бджолам слабкою сім’ї важче підтримувати температуру на потрібному рівні, і вона зазвичай в цій сім’ї різко коливається, що позначається негативно і на самих бджіл і на розплоді. Основні роботи бджоли по годівлі та виховання розплоду, відбудові стільників, обробці кормів, відкладання яєць маткою, а також розвиток розплоду проходять в умовах відносно стійкого теплового режиму в гнізді. Як показали численні спостереження над тепловим режимом гнізда, бджоли, незалежно від зовнішньої температури, підтримують при наявності розплоду в вулику температуру в межах 31,8-36,4 °.
Температура на крайніх ділянках стільників з розплодом як по вертикалі (нижня і верхня частини гнізда), так і по горизонталі (крайні рамки з розплодом) нижче, ніж температура в центральних ділянках стільників з розплодом.
Найбільш висока і постійна температура спостерігається в центральних сотах з розплодом. Тут температура досягає 34-30 ° і в дуже рідкісних випадках 37,4 °. Температура у верхній і нижній частинах стільників з розплодом коливається в межах 32-36 °. В окремих випадках вона може опускатися в нижній частині стільника до 26,8 °. Температура по всій площі розплоду на будь-якому соте (з центру або краю гнізда) не буває однаковою. Температура центральної ділянки гнізда з розплодом щодо постійна, і зовнішня температура на неї помітного впливу не робить. Особливо сильно позначається вплив температури зовнішнього повітря на температуру периферії клубу, де коливання її тісно пов’язане з добовими коливаннями температури зовнішнього повітря.
Таким чином затримка в розвитку личинок відбувається на крайніх рамках з розплодом і на периферії кожного стільника, т. Е. На бічних і нижніх частинах рамок. Тут температура часто опускається до 30 ° і навіть нижче і може триматися на цьому рівні досить тривалий термін. Таке явище зазвичай для слабких сімей, а також для сімей, що мають розширене гніздо, і в випадках слабкого утеплення гнізда зверху і з боків. Значення температурного режиму велике при направленому вихованні бджіл, виведення маток. Розвиток личинок при зниженій температурі призводить до затримки і часткового порушення процесів обміну речовин, в результаті чого, наприклад, з цих личинок виховуються неповносправні матки. При свищевого і ройовий виведення маток, особливо в слабкій і середнього по силі сім’ї, коли маточники часто розташовуються по нижній частині стільника, не можна очікувати отримання повноцінних, добре розвинених маток. Виховання бджолиного розплоду при цих умовах призводить до вирощування робочих бджіл з малою продуктивністю, які передчасно старіють і гинуть.
Режим вологості повітря в гнізді не менш важливий, ніж температурний. Вологість повітря багато в чому визначає весь процес розвитку бджіл в цілому, сильно позначається на дозріванні меду, несучості матки і т. Д. Подібно температурним режимом, бджоли регулюють вологість в гнізді. Вологість в центрі гнізда з розплодом мало залежить від зовнішніх чинників (зовнішня температура, вологість повітря, що оточує вулик). Найбільш сприятливий режим вологості в гнізді лежить в межах 55-60%, але на периферійних ділянках гнізда вологість може коливатися від 26 до 100%. Зазвичай підвищення вологості пов’язано з великим надходженням нектару в гніздо.
Висока (90-100%) і особливо низька вологість (20-50%) негативно позначається на розвитку бджіл, затримує окукливание, а народилися бджоли менш життєві. При високій вологості у вулику мед довго зріє. Бджоли регулюють вологість в гнізді шляхом вентиляції, прискорення або зниження виділення води при обміні речовин. Ось чому необхідно строго стежити за утепленням гнізда і величиною річка. Така допомога бджолам значно полегшить їх роботу з підтримки потрібної вологості в гнізді.
Температура тіла личинки тісно пов’язана з зовнішньою температурою. В межах 15-32° вона трохи вища навколишньої температури. Між 32-37° температура тіла личинки збігається з зовнішньою температурою. При більш високій зовнішній температурі (37-55°) температура тіла личинки тримається трохи нижче. Температура тіла лялечок збігається з зовнішньою температурою в межах між 15 і 33° і кілька знижується при більш високій зовнішній температурі (від 33 і до 55°).
Таким чином, розплід не може бути джерелом великого теплоутворення, але в той же час полегшує бджолам підтримка температури гнізда. Температурний режим в тілі бджоли і в гнізді має не менш важливе значення, ніж корми в життя бджіл. Створення оптимальної температури в гнізді є головною умовою для основних фізіологічних процесів бджоли, розвитку розплоду, відкладання яєць маткою і т. Д. Підтримка нормального теплового режиму в гнізді повинно бути однією з основних турбот бджоляра. Утеплення гнізда і вулика і затінення вулика дозволяють створювати необхідні умови для підтримки необхідної температури в гнізді бджіл. Це є неодмінною умовою для утримання і використання сильних сімей. Перегрів вулика і гнізда, а звідси підвищення температури в гнізді викликає в свою чергу перегрів тіла бджіл і розплоду, що в сильному ступені позначається на розвитку сили сімей, продуктивності бджіл, плодовитості матки, тощо.

Категорії: Про бджіл